3 phần mềm thiết kế bài giảng e-Learning nổi bật nhất trong 2019

Là một chuyên viên đào tạo nhân sự, có lẽ bạn đã nằm lòng cách xây dựng các bài giảng về văn hóa công ty hay kỹ năng mềm doanh nghiệp qua slide hay video. Tuy nhiên, bạn đã bao giờ cảm thấy nội dung truyền tải chưa đủ hấp dẫn khiến nhân viên nhàm […]

3 phần mềm thiết kế bài giảng e-Learning nổi bật nhất trong 2019 Read More »