Game based learning – liệu việc học tập qua trò chơi có hiệu quả?  

Học tập dựa trên nền tảng trò chơi? Nghe có vẻ là một điều khó tin nhưng game based learning đang trở thành một trong những phương pháp đào tạo hiệu quả nhất hiện nay.  E-learning được xem là một hình thức học tập kiểu mới với sự tham gia của Internet. Với E-learning, người […]

Game based learning – liệu việc học tập qua trò chơi có hiệu quả?   Read More »