dongbui

Game based learning – liệu việc học tập qua trò chơi có hiệu quả?  

Học tập dựa trên nền tảng trò chơi? Nghe có vẻ là một điều khó tin nhưng game based learning đang trở thành một trong những phương pháp đào tạo hiệu quả nhất hiện nay.  E-learning được xem là một hình thức học tập kiểu mới với sự tham gia của Internet. Với E-learning, người […]

Game based learning – liệu việc học tập qua trò chơi có hiệu quả?   Read More »

3 phần mềm thiết kế bài giảng e-Learning nổi bật nhất trong 2019

Là một chuyên viên đào tạo nhân sự, có lẽ bạn đã nằm lòng cách xây dựng các bài giảng về văn hóa công ty hay kỹ năng mềm doanh nghiệp qua slide hay video. Tuy nhiên, bạn đã bao giờ cảm thấy nội dung truyền tải chưa đủ hấp dẫn khiến nhân viên nhàm

3 phần mềm thiết kế bài giảng e-Learning nổi bật nhất trong 2019 Read More »

Scroll to Top