Tài chính nhập môn

Hành trình vượt qua thử thách và trở thành Sói già Monopoly

Thông tin chung

Tài chính là xương sống nâng đỡ và phát triển hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, nắm được các nguyên tắc tài chính cơ bản sẽ giúp nhà quản trị đưa ra các quyết định và quản lý nguồn lực hiệu quả. Muốn vậy, cần có cái nhìn tổng quan về tài chính để biết cách tổ chức, phân tích tình hình cũng như kiểm soát các vấn đề phát sinh.

Khóa học “Tài chính nhập môn” cung cấp cho người học bước đầu hiểu về báo cáo tài chính để biết cách đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Khi ấy, người học sẽ có thể xây dựng được dự toán ngân sách, đảm bảo tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Bạn sẽ học được

CHI TIẾT

Nội dung bài học

Cứ 10 năm, thành phố Monopoly sẽ tổ chức cuộc đua “Sói già phố Monopoly” cho các nhà tài chính. Để giành chiến thắng và giành danh hiệu Sói già, bạn – trong vai trò Giám đốc công ty sản xuất giá treo thông minh TQT – cần thâu tóm nhiều tài sản nhất bằng cách vượt qua các thử thách về lĩnh vực Tài chính tại 5 khu vực: Xuất phát, Bệnh viện Kim Cương, Nhà tù Hắc Ám, Sân bay Phượng Hoàng và Khu nghỉ dưỡng Thiên Đường.

 1. Tổng quan khóa học
 2. Lộ trình đào tạo
 1. Giới thiệu bài học
 2. Tại sao phải hiểu về báo cáo tài chính
 3. Các phương pháp kế toán
 4. Ba loại báo cáo tài chính
 5. Giả định, ước tính và định kiến
 6. Tổng kết
 7. Minigame
 1. Giới thiệu bài học
 2. Phân tích các chỉ số tài chính
 3. Các phương pháp đánh giá khác
 4. Góc nhìn chuyên gia
 5. Tổng kết
 6. Minigame
 1. Giới thiệu bài học
 2. Ngân sách doanh nghiệp là gì
 3. Hoạt động ngân sách
 4. Phương pháp tiếp cận ngân sách (từ trên xuống và từ dưới lên)
 5. Xây dựng dự toán ngân sách
 6. Góc nhìn chuyên gia
 7. Tổng kết
 8. Minigame
 1. Giới thiệu bài học
 2. Phân tích chi phí/lợi ích là gì?
 3. Phân tích tỷ suất hoàn vốn (ROI)
 4. Phân tích thời gian hoàn vốn
 5. Phân tích giá trị hiện tại ròng (NPV)
 6. Phân tích tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR)
 7. Phân tích điểm hòa vốn
 8. Phân tích độ nhạy
 9. Tổng kết
 10. Minigame
 1. Giới thiệu bài học
 2. Theo dõi hiệu quả đầu tư
 3. Theo dõi hiệu quả ngân sách
 4. Thích nghi với những thay đổi
 5. Tổng kết
 6. Minigame
[elementor-template id="7032"]
Scroll to Top