Cải tiến
quy trình doanh nghiệp

Vượt thời gian đi tìm bí kíp để chiến thắng
cuộc đua cách mạng công nghệ

Thông tin chung

Sự bùng nổ của khoa học công nghệ đang thay đổi hoàn toàn cách quản lý nhân sự của doanh nghiệp. Mỗi tổ chức hiện nay đều phải đối mặt với những vấn đề về phương pháp tuyển dụng nhân sự phù hợp, cách thức đào tạo nhân sự hiệu quả, tối ưu hóa chi phí, và cách phân công công việc cũng như theo dõi và đánh giá nhân sự công bằng. Đối với cấp lãnh đạo, quản lý nhân sự là kỹ năng cơ bản và cần thiết để có thể lãnh đạo hiệu quả, cũng như một yếu tố then chốt quyết định thành bại của một dự án. Nhằm giải quyết bài toán này, khóa học “Quản trị nhân sự” do Gamelearn cung cấp sẽ giúp các nhà lãnh đạo và quản lý nắm vững các quy tắc trong quản trị nhân sự hiệu quả, từ đó tối ưu hóa nguồn nhân lực của công ty, mang lại hiệu quả tốt nhất trong công việc.

Bạn sẽ học được

CHI TIẾT

Nội dung bài học

 1. Tổng quan khóa học
 2. Lộ trình đào tạo 
 1. Giới thiệu chung
 2. Thế nào là mạng lưới quan hệ?
 3. Một góc nhìn mới về mạng lưới quan hệ
 4. Các hình thức và đặc điểm của mạng lưới quan hệ
 5. Tổng kết và thực hành
 1. Giới thiệu chung
 2. Lựa chọn mạng lưới quan hệ
 3. Xây dựng sơ đồ mạng lưới quan hệ
 4. Đánh giá mạng lưới quan hệ
 5. Tổng kết và thực hành
 1. Giới thiệu chung
 2. Vì sao cần củng cố mạng lưới quan hệ?
 3. Đánh giá chất lượng mạng lưới quan h
 4. Kế hoạch củng cố mạng lưới quan hệ
 5. Thực hiện kế hoạch
 6. Tổng kết và thực hành
 1. Giới thiệu chung
 2. Những rào cản trong việc xây dựng mối quan hệ
 3. Thoải mái hơn khi xây dựng mạng lưới quan hệ
 4. Ứng xử khéo léo khi khác biệt văn hóa
 5. Thu hút mọi người
 6. Giải quyết những yêu cầu từ người khác
 7. Tổng kết và thực hành
 1. Giới thiệu chung
 2. Tận dụng tối đa mạng lưới quan hệ
 3. Định hướng thay đổi mạng lưới quan hệ
 4. Thúc đẩy sự đổi mới
 5. Thúc đẩy nhóm hoạt động hiệu quả
 6. Tổng kết và thực hành
 1. Giới thiệu chung
 2. Tầm nhìn dài hạn
 3. Thể hiện sự quan tâm
 4. Gặp gỡ định kỳ
 5. Tổng kết và thực hành
[elementor-template id="7032"]
Scroll to Top