Dự án trong tầm tay

Nhập vai anh hùng Ô-đi-xê và bắt tay vào
thực hiện dự án Con ngựa thành Troy

Thông tin chung

Dự án là đứa con tinh thần của một doanh nghiệp, chứa đựng những tâm huyết và kỳ vọng. Việc quản lý dự án luôn mang đầy thách thức, đặc biệt là với các dự án lớn. Vậy nên, việc tăng cường Kĩ năng, nghiệp vụ của người quản lý dự án là yêu cầu mang tính cấp thiết quyết định sự thành công của doanh nghiệp.

Khóa “Dự án trong tầm tay” đưa ra cách tổ chức, lập kế hoạch, thực thi, kiểm soát dự án chuyên nghiệp theo các chuẩn mực quan trọng. Nhờ đó, nhà quản lý sẽ biết cách lên phương án dự phòng cho những phát sinh có thể xảy ra và có góc nhìn tổng quan, đầy đủ về tầm quan trọng của quản lý dự án.

Bạn sẽ học được

 • Khả năng thiết lập phạm vi dự án
 • Cách thức xây dựng lịch trình và ngân sách dự án
 • Quy trình thành lập đội dự án
 • Phương thức quản lý rủi ro khi thực hiện dự án
 • Bí quyết giám sát tiến độ và các vấn đề phát sinh

CHI TIẾT

 • 150 phút
 • 12 bài báo học liệu
 • 6 góc nhìn từ các chuyên gia, CEO
 • Đối tượng: Các Giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó phòng ban, Bộ phận và các quản lý cấp trung

Nội dung bài học

Trong bối cảnh Hy Lạp cổ đại, bạn sẽ hóa thân thành người hùng Odyssey để chống trả quân Troy, cùng quân thần dựng nên ngựa gỗ như một vũ khí ngụy trang để đột nhập vào thành. Để lên kế hoạch, bạn phải đến gặp nhà hiền triết, thần rừng, nữ thần Hoàng Kim, ngôi làng người lùn, thần biển và vượt qua những thử thách để có được nguyên liệu xây nên ngựa gỗ. Mỗi thử thách là một mảng kiến thức về quản lý dự án cần lĩnh hội.

 1. Tổng quan khóa học
 2. Lộ trình đào tạo 
 1. Giới thiệu bài học
 2. Quản lý dự án là gì?
 3. Một số lưu ý ban đầu khi quản lý dự án
 4. Tổng kết
 5. Minigame
 1. Giới thiệu bài học
 2. Xác định vấn đề, mục tiêu
 3. Xác định các bên liên quan
 4. Ước tính nguồn lực dự án
 5. Tổng kết
 6. Minigame
 
 1. Giới thiệu bài học
 2. Xây dựng lịch trình dự án
 3. Công cụ xây dựng lịch trình dự án
 4. Xây dựng ngân sách
 5. Tổng kết
 6. Minigame
 1. Giới thiệu bài học
 2. Hiểu rõ vai trò của bạn
 3. Tuyển dụng và phân công nhiệm vụ
 4. Dự đoán các vấn đề nhân sự và họp ra mắt
 5. Góc nhìn chuyên gia
 6. Tổng kết
 7. Minigame
 1. Giới thiệu bài học
 2. Quản lý rủi ro dự án là gì?
 3. Phân tích, dự báo rủi ro
 4. Ngăn chặn và giảm thiểu rủi ro
 5. Tổng kết
 6. Minigame
 1. Giới thiệu bài học
 2. Quản lý đội dự án
 3. Giám sát tiến độ dự án
 4. Báo cáo tiến độ
 5. Tổng kết
 6. Minigame
 1. Giới thiệu bài học
 2. Tổng kết dự án
 3. Bài học kinh nghiệm
 4. Góc nhìn chuyên gia
 5. Tổng kết
 6. Minigame

Khoá học có thể bạn quan tâm

Quản lý và dẫn dắt sự thay đổi

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Quản trị xung đột

Scroll to Top