Play

Kỹ năng
quản lý cuộc họp

Tham gia phi vụ chiếm đoạt
bức tranh Mona Lisa nổi tiếng

Thông tin chung

Cuộc họp đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình hoạt động của mỗi doanh nghiệp: Góp phần giải quyết những vướng mắc đồng thời duy trì văn hoá của doanh nghiệp. Việc tổ chức các cuộc họp sẽ đưa ra được những vấn đề như: chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, đưa ra các quyết định lớn. Chính bởi ý nghĩa quan trọng này nên cách thức tổ chức và điều hành cuộc họp là vấn đề cần được quan tâm đối với các nhà quản lý doanh nghiệp.

Khóa học mang đến các Kĩ năng điều hành và quản lý cuộc họp hiệu quả và thiết thực, giúp không chỉ lãnh đạo mà còn cả các cán bộ nhân viên nâng cao chất lượng cuộc họp một cách tối ưu nhất.

Bạn sẽ học được

Tìm hiểu cách tiến hành một cuộc họp hoàn chỉnh theo từng bước, qua từng giai đoạn thời gian:

CHI TIẾT

Nội dung bài học

Bạn và đồng bọn đi cướp tranh Mona Lisa. Trong quá trình lấy trộm, các thành viên nhóm bạn đã bị cảnh sát bắt, chỉ còn bạn trốn thoát. 3 tên đồng bọn của bạn đã kịp giấu tranh ở nơi bạn không biết. Bạn cần phải bàn bạc với chúng để được tiết lộ vị trí bức tranh. Do đó, bạn phải giúp chúng thoát khỏi tù. Để giúp đồng bọn vượt ngục thành công và tìm được bức tranh, bạn phải vượt qua 4 thử thách tại: Sòng Bạc Thiên Đường, Nhà Tù Địa Ngục, Căn Hầm Bí Mật, Toà Tháp Bóng Đêm

 1. Giới thiệu bài học
 2. Mục đích của cuộc họp là gì?
 3. Xây dựng kế hoạch như thế nào?
 4. Đối tượng tham gia và vai trò của từng người
 5. Cần kiểm tra lại những gì?
 6. Tổng kết
 7. Minigame
 8. Thực hành: Chuẩn bị cuộc họp
 9. Ý kiến phản hồi
 1. Giới thiệu bài học
 2. 15 phút trước khi họp
 3. Bắt đầu buổi họp
 4. Khi cuộc họp diễn ra
 5. Tổng kết
 6. Minigame
 7. Thực hành: Tiến hành cuộc họp
 8. Ý kiến phản hồi
 1. Giới thiệu bài học
 2. Giải quyết xung đột
 3. Đối phó với những người ‘’đặc biệt’’
 4. Xử lý các vấn đề khi trao đổi
 5. Tổng kết
 6. Minigame
 7. Thực hành: Giải quyết các vấn đề trong cuộc họp
 8. Ý kiến phản hồi
 1. Giới thiệu bài học
 2. Thời điểm kết thúc cuộc họp
 3. Cách kết thúc cuộc họp
 4. Cần làm gì sau cuộc họp?
 5. Góc nhìn chuyên gia
 6. Tổng kết
 7. Minigame
 8. Thực hành: Kết thúc cuộc họp
 9. Ý kiến phản hồi

Khoá học có thể bạn quan tâm

Quản lý và dẫn dắt sự thay đổi

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Quản trị xung đột

Scroll to Top