Xây dựng đội
làm việc hiệu quả

Vượt qua 3 thử thách để lấy được chiếc chìa khóa và giải cứu đồng đội

Thông tin chung

Doanh nghiệp tạo nên từ nhiều đội nhóm, chính là các phòng ban, bộ phận. Đội nhóm có làm việc hiệu quả thì doanh nghiệp mới phát triển lớn mạnh. Những mâu thuẫn, tranh luận là không thể tránh khỏi. Vấn đề đặt ra là: Gắn kết các thành viên thế nào để mọi người cùng phối hợp vì mục tiêu chung của tổ chức?

Khóa học cung cấp những mấu chốt quan trọng mang tính thực tiễn để làm việc đội nhóm hiệu quả mà bất kì nhà lãnh đạo nào cũng cần biết. Từ đó nhà lãnh đạo sẽ hiểu nhân viên hơn, phát huy và cải thiện những Kĩ năng thiết yếu của thành viên để mọi người nhận thức được vai trò của mình, chung lòng đoàn kết hoàn thành mục tiêu.

Bạn sẽ học được

 • Sự khác nhau giữa "Nhóm" và "Đội"
 • Các giai đoạn phát triển của đội
 • Đặc điểm và cách thiết lập một đội hiệu quả

CHI TIẾT

 • 120 phút
 • 10 bài báo học liệu
 • 2 góc nhìn từ các chuyên gia, CEO
 • Đối tượng: Mọi đối tượng trong doanh nghiệp, bao gồm cấp lãnh đạo, quản lý cấp trung và đội ngũ nhân viên

Nội dung bài học

Một nhóm nhân viên chuẩn bị ra về sau buổi tăng ca thì bị mắc kẹt trong tòa nhà. Cách duy nhất giúp họ thoát ra khỏi đây là đi qua đủ 3 căn phòng bí mật để tìm ra chiếc chìa khóa. Trong vai trò là một người trưởng nhóm, bạn sẽ dẫn dắt đội ngũ của nhân viên của mình lần lượt vượt qua thử thách về “đội-nhóm” tại mỗi căn phòng.

 1. Tổng quan khóa học
 2. Lộ trình đào tạo 
 1. Giới thiệu bài học
 2. Tại sao phải hoạt động theo đội?
 3. Nhóm và đội khác nhau như thế nào?
 4. Bốn kiểu mô hình đội
 5. Tổng kết
 6. Minigame
 1. Giới thiệu bài học
 2. 5 giai đoạn phát triển đội (Mô hình Tuckman)
 3. Tư vấn chuyên gia
 4. Tổng kết
 5. Minigame
 1. Giới thiệu bài học
 2. Tiêu chí đánh giá đội
 3. Đặc điểm của đội thành công
 4. Sự tác động của quy mô đội
 5. Những lỗi cần tránh khi làm việc đội/nhóm
 6. Tổng kết
 7. Minigame

Khoá học có thể bạn quan tâm

Quản lý và dẫn dắt sự thay đổi

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Quản trị xung đột

Scroll to Top