Play

Kỹ năng
tạo động lực

Câu chuyện về vị Quan huyện
bất lực với đám lính canh

Thông tin chung

Tạo động lực là yếu tố tiên quyết kích thích khả năng sáng tạo và trách nhiệm để có được những nhân viên nhiệt huyết, tận tâm. Muốn phát triển bền vững, doanh nghiệp cần trân trọng những nhân viên này và coi đó như tài sản vô giá.

Khóa học “Kĩ năng tạo động lực” phân tích chi tiết nguyên lý tạo động lực thông qua tác động vào nhu cầu và cảm xúc. Thông qua đó kích thích niềm vui và đam mê để nhân viên luôn cảm thấy yêu mến và sẵn sàng cống hiến trong công việc. Bài học từ Google và Starbucks là minh chứng cho kết quả thực tế của phương pháp này.

Bạn sẽ học được

CHI TIẾT

Nội dung bài học

Trên con tàu ngọc trai, thuyền trưởng già hấp hối có ý định trao quyền điều hành con tàu cho chàng trợ lý trẻ tuổi. Tuy nhiên, chàng phải chứng tỏ được năng lực bằng cách vượt qua 4 hòn đảo trên biển Caribe gồm: Đảo đầu lâu, Đảo nhân ngư, Đảo cá mập, Đảo không người và mang về 4 viên kim cương. Mỗi viên sẽ nằm trong kho báu kiến thức về Kĩ năng trao quyền, được chôn giấu tại từng hòn đảo.
 1. Tổng quan khóa học
 2. Lộ trình đào tạo
 1. Giới thiệu bài học
 2. Động lực làm việc là gì?
 3. Các loại động lực
 4. Tổng kết
 5. Minigame
 1. Giới thiệu bài học
 2. Động lực hình thành từ đâu?
 3. Nhóm học thuyết tác động vào nhu cầu
 4. Nhóm học thuyết tác động vào cảm xúc
 5. Góc nhìn chuyên gia
 6. Google áp dụng học thuyết nội dung để tạo động lực như thế nào?
 7. Tổng kết
 8. Minigame
 1. Giới thiệu bài học
 2. Tác động vào nhu cầu
 3. Tác động vào cảm xúc
 4. Góc nhìn chuyên gia
 5. Starbucks và bài học tạo động lực cho nhân viên
 6. Tổng kết
 7. Minigame

Khoá học có thể bạn quan tâm

Quản lý và dẫn dắt sự thay đổi

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Quản trị xung đột

Scroll to Top