Cải tiến
quy trình doanh nghiệp

Vượt thời gian đi tìm bí kíp để chiến thắng
cuộc đua cách mạng công nghệ

Thông tin chung

Sự bùng nổ của khoa học công nghệ đang thay đổi hoàn toàn cách quản lý nhân sự của doanh nghiệp. Mỗi tổ chức hiện nay đều phải đối mặt với những vấn đề về phương pháp tuyển dụng nhân sự phù hợp, cách thức đào tạo nhân sự hiệu quả, tối ưu hóa chi phí, và cách phân công công việc cũng như theo dõi và đánh giá nhân sự công bằng. Đối với cấp lãnh đạo, quản lý nhân sự là kỹ năng cơ bản và cần thiết để có thể lãnh đạo hiệu quả, cũng như một yếu tố then chốt quyết định thành bại của một dự án. Nhằm giải quyết bài toán này, khóa học “Quản trị nhân sự” do Gamelearn cung cấp sẽ giúp các nhà lãnh đạo và quản lý nắm vững các quy tắc trong quản trị nhân sự hiệu quả, từ đó tối ưu hóa nguồn nhân lực của công ty, mang lại hiệu quả tốt nhất trong công việc.

Bạn sẽ học được

  • Tìm hiểu về cách hoạch định chiến lược nguồn nhân sự
  • Nghiên cứu phương pháp quản lý nguồn nhân sự tuyển dụng, đào tạo, phân công công việc và theo dõi đánh giá
  • Tìm hiểu các phương thức tạo động lực cho nhân viên cùng với giải quyết mâu thuẫn nội bộ
  • Tìm hiểu cách đưa ra quyết định sa thải nhân viên

CHI TIẾT

  • 90 phút
  • Đối tượng: Cấp lãnh đạo và quản lý cấp trung

Khoá học có thể bạn quan tâm

Quản lý và dẫn dắt sự thay đổi

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Quản trị xung đột

Scroll to Top