Cải tiến
quy trình doanh nghiệp

Vượt thời gian đi tìm bí kíp để chiến thắng
cuộc đua cách mạng công nghệ

Thông tin chung

Hành trình phát triển của doanh nghiệp luôn ghi dấu ấn của những chiến lược mang tính thời đại. Nhà quản trị tài ba là người đưa ra các chiến lược hiệu quả và đưa doanh nghiệp vượt qua những biến động khó lường. Mang trên mình cương vị quan trọng đó, các nhà quản trị sẽ cần một khóa đào tạo chuyên sâu để đổi mới tư duy kinh doanh. 

Hiểu được sự bức thiết đó, Gamelearn đã nghiên cứu và cho ra đời khóa học “Hoạch định và quản lý chiến lược công ty”. Thông qua phân tích môi trường bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, khóa học mang đến nguyên tắc lựa chọn chiến lược và phương thức quản trị tương ứng. Những kỹ năng chuyên sâu trong triển khai chiến lược sẽ giúp nhà lãnh đạo sử dụng nguồn lực hiệu quả, góp phần đưa doanh nghiệp bứt phá mạnh mẽ trên thị trường và vươn tầm bền vững tiến đến tương lai.

Bạn sẽ học được

 • Nhận thức đúng về chiến lược
 • Tìm hiểu phương pháp phân tích môi trường kinh doanh hiệu quả
 • Tiếp thu nguyên tắc lựa chọn chiến lược trong quá trinh hoạch định
 • Nắm bắt quy trình triển khai, kiểm soát chiến lược và kiểm soát toàn diện từ tài chính đến vận hành
 • Bổ sung các kỹ năng thiết yếu mọi lãnh đạo cần biết trong quản trị chiến lược

CHI TIẾT

 • 90 phút
 • Đối tượng: Cấp lãnh đạo và quản lý cấp trung

Nội dung bài học

 1. Tổng quan khóa học
 2. Lộ trình đào tạo
 1. Các khái niệm – nhận thức về chiến lược
 2. Minigame
 1. Mô hình, các cấp chiến lược
 2. Phân tích môi trường kinh doanh
 3. Phân tích môi trường bên ngoài công cụ pestel
 4. Mô hình 5 áp lực cạnh tranh
 5. Phân tích môi trường bên trong nội bộ doanh nghiệp
 6. Nguyên tắc lựa chọn chiến lược
 7. Minigame
 1. Hiểu về quản trị chiến lược
 2. Hệ thống – quy trình triển khai – kiểm soát chiến lược
 3. Quản trị & kiểm soát tài chính
 4. Quản trị & kiểm soát vận hành
 5. Quản trị & kiểm soát toàn diện
 6. Minigame
 1. Lãnh đạo chiến lược
 2. Minigame
 1. Kỹ năng kiểm soát & quản lý thời gian
 2. Kỹ năng quản lý – lãnh đạo & dẫn dắt
 3. Kỹ năng hướng dẫn thực hành
 4. Kỹ năng giao tiếp lãnh đạo
 5. Minigame

Khoá học có thể bạn quan tâm

Quản lý và dẫn dắt sự thay đổi

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Quản trị xung đột

Scroll to Top