Cải tiến
quy trình doanh nghiệp

Vượt thời gian đi tìm bí kíp để chiến thắng
cuộc đua cách mạng công nghệ

Thông tin chung

Sự bùng nổ của khoa học công nghệ đang thay đổi hoàn toàn cách quản lý nhân sự của doanh nghiệp. Mỗi tổ chức hiện nay đều phải đối mặt với những vấn đề về phương pháp tuyển dụng nhân sự phù hợp, cách thức đào tạo nhân sự hiệu quả, tối ưu hóa chi phí, và cách phân công công việc cũng như theo dõi và đánh giá nhân sự công bằng. 

Đối với cấp lãnh đạo, quản lý nhân sự là kỹ năng cơ bản và cần thiết để có thể lãnh đạo hiệu quả, cũng như một yếu tố then chốt quyết định thành bại của một dự án. Nhằm giải quyết bài toán này, khóa học “Quản trị nhân sự” do Gamelearn cung cấp sẽ giúp các nhà lãnh đạo và quản lý nắm vững các quy tắc trong quản trị nhân sự hiệu quả, từ đó tối ưu hóa nguồn nhân lực của công ty, mang lại hiệu quả tốt nhất trong công việc.

Bạn sẽ học được

 • Tìm hiểu các kiến thức nền tảng về tài chính kế toán
 • Nghiên cứu cách phân tích báo cáo dưới góc nhìn quản lý
 • Tìm hiểu phương pháp ứng dụng mô hình tài chính Dupont
 • Tìm hiểu cách đưa ra các quyết định tài chính

CHI TIẾT

 • 90 phút
 • Đối tượng: Quản lý cấp trung và đội ngũ nhân viên

Nội dung bài học

 1. Tổng quan khóa học
 2. Lộ trình đào tạo
 1. Khác biệt giữa kế toán và tài chính
 2. Mục tiêu của Kế toán và Tài chính trong doanh nghiệp
 3. Mini game
 1. Báo cáo tài chính là gì
 2. Bảng cân đối kế toán
 3. Báo cáo kết quả kinh doanh
 4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 5. Mini game
 1. Tại sao phải phân tích báo cáo tài chính
 2. Đối tượng quan tâm đến phân tích báo cáo tài chính
 3. Phương pháp phân tích báo cáo tài chính
 4. Quy trình phân tích báo cáo tài chính
 5. Phân tích tỷ số tài chính
 6. Hạn chế của phân tích báo cáo tài chính
 7. Case study_ Đánh giá hiệu quả dự án và huy động vốn
 8. Câu hỏi thảo luận
 9. Mini game
 1. Dupont có phải là công ty trong lĩnh vực tài chính
 2. Mô hình phân tích tài chính Dupont
 3. Tham khảo_ Sức mạnh hệ số đòn bẩy tài chính
 4. Câu hỏi thảo luận
Mini game
 1. Quyết định đầu tư
 2. Quyết định nguồn tài trợ
 3. Quyết định về phân chia lợi nhuận
 4. Quyết định khác
 5. Case study – Quyết định tài trợ vốn ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp
 6. Câu hỏi thảo luận
 7. Mini game

Khoá học có thể bạn quan tâm

Quản lý và dẫn dắt sự thay đổi

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Quản trị xung đột

Scroll to Top