Bài toán
đo lường hiệu suất

Hành trình cứu vãn trang trại khỏi bờ vực phá sản với sự giúp đỡ của Chuyên gia

Thông tin chung

Các doanh nghiệp luôn muốn nhân viên của mình làm việc hết công suất nhưng lại chưa tìm ra biện pháp đo lường hữu ích. Vậy, giải pháp nào là thiết thực cho doanh nghiệp để biết được hiệu quả làm việc của nhân viên có đáp ứng yêu cầu đề ra?

Bằng cách hoàn thành khóa học, nhà quản trị sẽ có thể xây dựng được hệ thống quản trị hệ suất cho nhân viên của mình cũng như tìm ra các biện pháp nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên và giảm thiểu rủi ro khi quản lý hiệu suất.

Bạn sẽ học được

 • Các khái niệm cơ bản về đo lường hiệu suất
 • Hệ thống đo lường phù hợp
 • Chiến lược đo lường hiệu suất
 • Mục tiêu đo lường và truyền cảm hứng tới nhân viên
 • Phương pháp đánh giá và nâng cao hiệu suất
 • Cách thức vận hành và quản lý đo lường hiệu suất

CHI TIẾT

 • 150 phút
 • 12 bài báo học liệu
 • 4 góc nhìn từ các chuyên gia, CEO
 • Đối tượng: Các Giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó phòng ban, Bộ phận và các quản lý cấp trung

Nội dung bài học

Sau sự thành công của “Thương vụ Dưa hấu”, Mai An Tiêm đã thành lập Tiêm Corporation để kinh doanh nhiều sản phẩm hơn từ trang trại của mình. Thế nhưng, việc không đo lường được hiệu suất khiến Tiêm Corporation hoạt động kém hiệu quả. Hóa thân thành Mai An Tiêm, cùng với vị chuyên gia đồng hành, bạn sẽ khám phá 6 khu vực trong trang trại gồm: vườn táo, chuồng bò sữa, ao cá, chuồng gà, vườn cá tím, cánh đồng ngô để tìm cách giải bài toán đo lường hiệu suất.

 1. Tổng quan khóa học
 2. Lộ trình đào tạo 
 1. Giới thiệu bài học
 2. Đo lường hiệu suất là gì?
 3. Hệ thống đo lường cân bằng
 4. Dữ liệu thực hiện công việc
 5. Hệ thống đo lường hiệu suất
 6. Tổng kết
 7. Minigame
 1. Giới thiệu bài học
 2. Ba thành phần đo lường hiệu suất
 3. KPI – Chỉ số đo lường hiệu quả công việc
 4. Cách xây dựng KPI
 5. Tổng kết
 6. Minigame
 1. Giới thiệu bài học
 2. Xác định mục tiêu
 3. CSF – Yếu tố thành công quan trọng
 4. Xác định KPI
 5. Tổng kết
 6. Minigame
 1. Giới thiệu bài học
 2. Đặt mục tiêu KPI
 3. Sử dụng phép đối sánh
 4. Thiết lập đường cơ sở
 5. Xác định phạm vi mục tiêu
 6. Tổng kết
 7. Minigame
 1. Giới thiệu bài học
 2. Thu thập dữ liệu
 3. Báo cáo dữ liệu
 4. Phân tích dữ liệu
 5. Góc nhìn chuyên gia
 6. Quản lý hiệu suất
 7. Tổng kết
 8. Minigame
 1. Giới thiệu bài học
 2. Quản lý hiệu suất trong thực tiễn
 3. Sai lầm phổ biến
 4. Góc nhìn chuyên gia
 5. Tổng kết
 6. Minigame

Khoá học có thể bạn quan tâm

Quản lý và dẫn dắt sự thay đổi

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Quản trị xung đột

Scroll to Top